Норматив документлар

3нче боерык 2019 елның 15 апрель аеның Татарстан Республикасы Теләче муниципаль районы бюджетынан алына торган башка бюджетара трансфертлар акчалары хисабына гамәлгә ашырыла торган чыгымнар юнәлешен раслаү турында"

111нче карар 2019 елның 30март аеның Татарстан Республикасы Теләче муниципаль районы Әбде авыл җирлеге җирле үзидарә органнарының муниөипаль норматив-хокукый актларының үзгәрешләренә мониторинг үткәрү Нигезләмәсен раслау турында

5нче карар 2019 елның 14 март аеның Татарстан Республикасы Теләче муниципаль районы Әбде авыл җирлегендә җирлеү хезмәтләрен күрсәтү буенча гарантияләнгән исемлеклеккә кергән хезмәтләрнең бәяләрен раслау турында"

108нче карар 2019 елның 06 феврале Татарстан Республикасы Теләче муниципаль районы Әбде авыл җирлеге Советының "Теләче муниципальрайоны Әбде авыл җирлеге Советының "Татарстан Республикасы Теләче муниципаль районы Әбде авыл җирлегендә муниципаль хезмәт турындагы Нигезләмәне раслау турында"гы карарына үзгәрешләр кертү турында"

97нче карар 2018 елнын 30 ноябрь "Татарстан Республикасы Теләче муниципаль районы Әбде авыл җирлеге Советының "Татарстан Республикасы Теләче муниципаль районының Әбде авыл җирлеге территориясендә физик затлар милкенә салым турында"гы 2014 елның 11 ноябрь аендагы 125 санлы карарына үзгәрешләр кертү турында.

84нче карар 2018 елнын 18 сентябре “Татарстан Республикасы Теләче муниципаль районы Әбде авыл жирлеге” берәмлегендә кумәк тыңлаулар (иҗтимагый фикер алышу) оештыру hәм уздыру тәртибе турындагы  Нигезләмәне  раслау хакында"

► Приложение 1.2

► Приложение 1.1

► Бюджетная роспись

► РЕШЕНИЕ восьмого  заседания второго созыва №38

► Приложение №1 к протоколу заседания Совета Абдинского сельского поселения от    19 января 2012 г.

► РЕШЕНИЕ тринадцатого заседания первого созыва № 54                                

Соңгы яңарту: 18 апрель 2019, 14:13

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования