Теләче муниципаль районы буенча элемтә чараларыннан файдаланып, гражданнарны читтән торып кабул итүне оештыру турында мәгълүмат

Татарстан Республикасының муниципаль берәмлеге  атамасы

Читтән торып керү режимында гражданнар мөрәҗәгатьләре белән эшкә вәкаләтле зат вазыйфасы, Ф.И.А.И.

Контактлар һәм эш графигы

Гражданнарны читтән торып кабул итүне оештыру ысулы (видеоэлемтә, телефон, электрон почта, интернет кабул итү һ.б.)

Теләче муниципаль районы

Хаҗипов Нәҗип Нәкыйпович-

Теләче муниципаль район Башлыгы

Теләче районы, Теләче ав., Ленин ур., 46 й.

сишәмбе 8-00 дән 12-00 гә кадәр

тел.:8(84360)2-11-89

telache@tatar.ru,

интернет кабул итү

Фәтхуллин Айрат Гыйлванович-

Теләче муниципаль район  Башлыгы урынбасары

Теләче районы, Теләче ав., Ленин ур., 46 й.

сишәмбе 8-00 дән 12-00 гә кадәр

тел.:8(84360)2-11-45

telache@tatar.ru,

Ayrat.Fathullin@tatar.ru

интернет кабул итү

Хәмидуллин Ильнур Хаҗинурович-

Теләче муниципаль район  Башкарма комитеты Җитәкчесе

 

Теләче районы, Теләче ав., Ленин ур., 46 й.

сишәмбе 8-00 дән 12-00 гә кадәр

тел.:8(84360)2-18-67

telache@tatar.ru,

Ilnur.Hamidullin@tatar.ru

интернет кабул итү

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International